Návrh a výroba mechanických konstrukcí


Přímo v prostorách VTP UNIS je umístěna mechanická dílna, která nabízí návrh, výrobu a ověření mechanických dílů a konstrukcí dle přání zákazníka. Cílem této služby je nabídnout extrémně rychlé řešení v rámci prototypové a malosériové výroby a také při výrobě různých přípravků.

Služby mechanické dílny zahrnují:
  • návrh dílů ve 3D včetně vytvoření kompletní výrobní dokumentace
  • výroba dílů dle vytvořené výrobní dokumentace nebo dle dokumentace zákazníka
  • ověření vyrobených dílů kalibrovaným měřidlem

Mechanická dílna je pro tyto účely vybavena:
  • softwarem pro návrh a 3D modelování mechanických konstrukcí (PTC Creo)
  • řadou obráběcích strojů v čele s CNC frézkou
  • 3D tiskárnou
  • kalibrovaným 3D souřadnicovým měřicím strojem
  • řezacím plotrem a velkoformátovou tiskárnou pro vytištění výkresů.

Bližší informace o vybavení mechanické dílny
2