Novinky - rok 2022

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

3.6. 2022

Akreditace zkušební laboratoře

Dne 12.04. 2022 proběhla v naší zkušební laboratoři dozorová návštěva ČIA a byla úspěšně obhájena akreditace dle normy ISO 17025. Tentokrát byla zvýšená pozornost věnována mechanickým zkouškám vibracemi a rázy. Laboratoř plní veškerá posuzovaná kritéria. Pro naše zákazníky to znamená garanci nestranného provádění zkoušek, dodržování důvěrnosti vůči zákazníkům, správnost nastavených procesů a způsobilost provádět zkoušky v souladu s příslušnými normami.
1