Kombinované zkoušky vibrace / klima

Toto pracoviště je určeno ke zkoušení zařízení nebo součástek při působení kombinovaných klimatických a dynamických podmínek.
Účelem kombinovaných zkoušek je vyšetřit, do jakého rozsahu jsou zařízení nebo součástky ovlivněny kombinovanými klimatickými a dynamickými zkouškami.
Metodou kombinovaných zkoušek se zjišťují elektrické, mechanické nebo jiné fyzikální změny.

Akreditované zkoušky provádíme podle normy:
ČSN EN 60068-2-53

Jednotlivé parametry jako jsou teploty, chlad, suché teplo, změna teploty, typ vibrací, doba expozice teplotou,
doba expozice vibracemi, počet rázů, doba opakování rázů, osy rázů nebo vibrací, stav provozu atd. vychází z norem:

ČSN EN 60068-2-1
ČSN EN 60068-2-2
ČSN EN 60068-2-6
ČSN EN 60068-2-14
ČSN EN 60068-2-27
ČSN EN 60068-2-30
ČSN EN 60068-2-38
ČSN EN 60068-2-64
ČSN EN 60068-2-78
ČSN EN 60068-2-80
 
2