Zkoušky elektromagnetické kompatibility


Vybavení laboratoře EMC umožňuje provádět následující zkoušky:
  • zkoušky odolnosti testovaného zařízení vůči elektromagnetickému záření
  • měření úrovně elektromagnetického rušení vyzařovaného testovaným zařízením
  • zkoušky odolnosti proti rušením šířeným po vedení
  • měření úrovně elektromagnetického rušení šířeného vedením
  • zkoušky odolnosti proti elektrostatickému výboji ESD
  • zkoušky odolnosti proti přechodovým jevům, rázovým pulzům, výpadkům, poklesům a změnám napájecího napětí zkoušených zařízení

Nejvýraznějším prvkem ve vybavení laboratoře EMC je částečně bezodrazová komora doplněná o stíněnou místnost obsluhy umožňující provádět měření emisí a zkoušky odolnosti v EM poli s měřicí vzdáleností 1 m a 3 m. Moderní a výkonné vybavení laboratoře pak například umožňuje při zkouškách odolnosti zařízení v elektromagnetickém poli dosáhnout garantované hodnoty intenzity pole 200 V/m v kmitočtovém rozsahu od 80 MHz do 18 GHz.

Bližší informace o vybavení laboratoře EMC

Akreditované zkoušky provádíme podle následujících norem:
ČSN EN 61000-4-2
ČSN EN 61000-4-3
ČSN EN 61000-4-4
ČSN EN 61000-4-5
ČSN EN 61000-4-6
ČSN EN 61000-4-11
ČSN EN 61000-6-1
ČSN EN 61000-6-2
ČSN EN 61000-6-3
ČSN EN 61000-6-4
ČSN EN 55011
ČSN EN 55016-2-1
ČSN EN 55016-2-3
ČSN EN 55025
ČSN EN 55032
ČSN EN IEC 61000-3-2, ed. 5
ČSN EN 61000-3-3, ed. 3
ISO 11452-1
ISO 11452-2
ISO 11452-4
ISO 10605
ISO 11452-9
RTCA/DO-160

Dále provádíme zkoušky dle následujících norem:

MIL-STD-461, MIL-STD-883
ČSN EN 50121-3-2
ČSN EN 50155
ČSN EN 61326-2-6
ČSN EN 60601-1-2
ČSN EN 61000-4-29
a mnoho jiných
 
2